Bestuur

Een vereniging als VDO Sport drijft op leden die als vrijwilliger in het bestuur willen plaats nemen. Het bestuur houdt zich onder andere bezig met het lesaanbod van VDO, de ledenadministratie, PR en communicatie, de website, financiële zaken en de planning van lessen en locaties in het nieuwe seizoen.

Het bestuur van VDO Sport is nog steeds op zoek naar 1 of 2 nieuwe bestuursleden. Jong en/of oud(er) kan zich hiervoor aanmelden! Belangrijk is dat je betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling en gang van zaken van VDO Sport. En dat je het leuk vindt om je steentje bij te dragen aan het sociale karakter van de vereniging. Het bestuur van VDO Sport vergadert ongeveer eens per 6 à 7 weken in Uithoorn. Veel werk? Dat valt mee, de taken worden in onderling overleg verdeeld en ieder doet wat hij kan. Benieuwd of dit iets voor je is? Stuur een mail naar info@vdosport.nl.

Bestuursleden

Voorzitter
Sandra Meulenbelt
e-mail: info@vdosport.nl

Penningmeester
Paul Goossens
e-mail: info@vdosport.nl

Secretaris
Adri Tijdeman
e-mail: info@vdosport.nl

PR en Communicatie
vacature
e-mail: info@vdosport.nl

Ledenadministratie
info@vdosport.nl