Lid worden

Inschrijven?

Door middel van het inschrijfformulier schrijf je je in voor 1 of meerdere lessen bij VDO Sport. Het inschrijfformulier kun je hier downloaden of is verkrijgbaar bij de trainster wanneer je een gratis proefles volgt. Via de machtiging aan de rechterzijde van het formulier, verleen je VDO Sport toestemming om de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven van jouw bankrekening. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je in leveren bij de train(st)er of per mail sturen aan: info@vdosport.nl.