Contributie

VDO Sport heeft een speciaal tarief voor mensen die onbeperkt willen sporten. Voor 275 euro per seizoen kun je met dit lidmaatschap op elk uur van VDO Sport terecht*. Daarbij maakt het niet uit of je 1 of 3 keer per week aan de slag wilt! 

VDO Sport streeft er naar de contributie voor haar sportlessen zo laag mogelijk te houden. Onze lessen zijn daarom zeer aantrekkelijk geprijsd. Voor een heel seizoen, betaalt men € 210,- per jaar.
Liever vaker sporten? Met het all-in abonnement sport je voor slechts € 275,- net zo vaak als je wilt. Op deze manier kun je altijd sporten op de tijd dat het jou uit komt. Ook kun je zelf de les kiezen die op dat moment bij je past. Lekker actief of liever even ontspannen met body & mind. Of beiden natuurlijk. 

Het verschuldigde lidmaatschap wordt jaarlijks per automatische incasso geïnd. Voor een betaling per acceptgiro brengen wij 5,- per jaar extra in rekening. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Voor het volgen van een gratis proefles kun je je ook per mail bij ons aanmelden. Wij zorgen er dan voor dat er plaats is op de les van jouw keuze en dat de betreffende trainster weet dat je komt.

Lidmaatschap
1 uur per weekonbeperkt
Volwassenen
210,- per jaar of
105,- vanaf 1 februari
84,- vanaf 1 maart
63,- vanaf 1 april
42,- vanaf 1 mei
275,- per jaar of
138,- vanaf 1 februari
111,- vanaf 1 maart
85,- vanaf 1 april
58,- vanaf 1 mei
Inschrijfgeld (eenmalig)12,50

Lidmaatschap opzeggen:

– het lidmaatschap is minimaal geldig voor de duur van 1 seizoen
– opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en dient vóór 1 juli van het lopende jaar te zijn ontvangen (stuur een email naar info@vdosport.nl)
– restitutie van contributie wordt in principe niet gegeven.

Vergoedingen gemeenten
Wij wijzen u tot slot op het gemeentelijke ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ vanaf 18 jaar tot 65 en het gemeentelijke ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie ouderen’ voor ouderen vanaf 65 jaar. Dit fonds keert jaarlijks een bijdrage uit aan mensen met een inkomen tot
110% van de bijstandsnorm om mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten en sport. Voor volwassenen tot 65 jaar is de bijdrage maximaal € 154,- per jaar en voor ouderen boven de 65 jaar is de bijdrage maximaal € 139,- per jaar. Een aanvraag voor een bijdrage kunt u doen bij de gemeente Uithoorn.
De gemeente Amstelveen heeft vergelijkbare regelingen, daarvoor kunt u terecht bij de het Amstelveense gemeentelijk loket.

 

Privacybeleid

VDO sport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vdosport.nl
info@vdosport.nl
Couperuslaan 46
1422 BE Uithoorn

Persoonsgegevens die wij verwerken
VDO sport verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Persoonsgegevens die wij nodig hebben
Naam, Achternaam, Voorletters en Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
E-mail adres
Bankrekeningnummer
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VDO sport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
VDO sport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VDO sport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
VDO sport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VDO sport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VDO sport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leden@vdosport.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VDO sport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leden@vdosport.nl