Open les VDO Sport: actieve senioren sporten zich fit!

Dat regelmatig en verantwoord bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren aan gezond en actief oud(er) worden is inmiddels algemeen bekend. Dat een uurtje ontspannen bewegen ook nog eens een prettig gevoel van welzijn geeft en heel gezellig kan zijn, is voor sommigen mis-schien nieuw.

VDO Sport biedt al jaren verantwoorde bewegingslessen voor senioren. Naast de nodige inspanning bieden deze lessen vooral veel ontspanning en plezier aan de deelnemers,  die in leeftijd variëren van 55 tot 80+. Senioren die van start gaan met de lessen zijn positief over het effect ervan. “Ik geniet elke week van de les” zegt een enthousiaste deelnemer die verder weet te melden dat hij zich na de oefeningen ook heerlijk kan uitleven tijdens het volleybal.

VDOSport-senioren-volleybal-zw:w-72

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

In de les Beter Bewegen voor Ouderen (dinsdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur) wordt gewerkt aan verbetering en behoud van conditie, spierkracht en lenigheid. Dit alles op een verantwoorde wijze, met oefeningen die speciaal geselecteerd en geschikt zijn voor ouderen. Er wordt gewerkt op (zachte) muziek.

Volleybal 65+ 

Het volleybal uur 65+ is elke dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur. Na een kleine warming-up om de conditie op peil te houden, volgt een korte serie spierversterkende oefeningen. Daarna wordt er enthousiast gevolleybald in 2 gemengde teams die in strijdlust niet voor elkaar onder doen. Ervaring met volleybal is geen vereiste, ook beginners zijn welkom.

De les Meer Bewegen voor Ouderen vindt plaats op dinsdagmiddag in het KNA-gebouw in de Legmeer, de seniorenvolleybal is eveneens op dinsdagmiddag maar dan in de gymnastiekzaal van de Brede School aan de Randhoornweg in Uithoorn.

Meer informatie over deze uren kan men vinden op www.vdosport.nl of via telefoonnummer 0297-563754.

Comments are closed.